Jeremiah Blitz

Kapten över Invigda Ödet

Description:

Jeremiah Blitz är en charmerande ung frihandlare som äventyrarna mötte i Strövet. Han är väldigt vänskaplig och diplomatisk, men verkar inte vara van vid de högre kretsarna. Vad gäller att dricka och umgås i glada vänners lag så är han desto mer kapabel, och att han klarat sig i Koronus-expanset visar att man inte bör underskatta honom.

Bio:

Jeremiah blev inbjuden till bankett med äventyrarna ombord på deras skepp när de låg äntrade vid Rymdhamn Strövet. Där skrevs ett kontrakt gällande bärgningen av det förlista flottiljskeppet Kejsarens Givmildhet.

Jeremiah Blitz

The Restoration Diqbudt